Jag behöver nya perspektiv
jag behöver förstå att mitt liv och det jag gör inte är viktigast i hela världenjag behöver få se er igenni som mitt hjärta brister för
Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara
min skatt är inte här, det vet jagdet är därför jag får tungsinne och går på jorden med tunga steg
varför blir det så här, det sliter och drar i mig
jag behöver nya perspektivjag behöver förstå att mitt liv och det jag gör inte är viktigast i hela världen
Gud förbarma dig.

Jag behöver nya perspektiv

jag behöver förstå att mitt liv och det jag gör inte är viktigast i hela världen
jag behöver få se er igen
ni som mitt hjärta brister för

Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara

min skatt är inte här, det vet jag
det är därför jag får tungsinne och går på jorden med tunga steg

varför blir det så här, det sliter och drar i mig

jag behöver nya perspektiv
jag behöver förstå att mitt liv och det jag gör inte är viktigast i hela världen

Gud förbarma dig.